De ki: "Rabbim adaletle davranmayı emretti ..." [Araf Suresi, 29] #AyetBul .