... (Allah) Dedi ki: "Azabımı dilediğime isabet ettiririm, rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır ... " [Araf Suresi, 156] .