Biz bu Kuran`ı sana vahyetmemizle, en güzel kıssaları gerçek bir haber (kıssa) olarak sana aktarıyoruz ... [Yusuf Suresi, 3] .