PKK darwinist-leninist eğitimle militan topluyor. Din adamlarının bu konuda mücadele vermesi için antipropaganda yapacak donanım gerekiyor .