İslam hakimiyetinin olabilmesi için müslümanların birbirlerini aralarındaki farklılıklara rağmen sevmeleri, desteklemeleri gerekir. .