... De ki: "O, ancak bir tek olan İlah`tır ve gerçekten ben, sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım." [Enam Suresi, 19] .