Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tastamamdır. O`nun sözlerini değiştirebilecek yoktur ... [Enam Suresi, 115] .