De ki: "En üstün ve apaçık delil Allah`ındır. Eğer O dileseydi elbette tümünüzü hidayete yöneltip-iletirdi." [Enam Suresi, 149] .