Müslüman haramdan kaçınmak için kendisini bir yerlere kilitleme, asosyal yaşama gereği duymaz. Allah korkusu onu zaten harama yaklaştırmaz. .