Ahir zamanda #Deccal dinsizliği temsil edecektir. | https://t.co/GPBG6uTCYO | #bediuzzaman #saidnursi .