Derin düşünen insanlar Allah’ın sanatının farkına varabiliyor. Allah ayette; “Allah’tan ancak ilim sahibi olan korkar” diye belirtiyor. .