Devlet televizyonlarında (TRT) bizim paramızla bize pagan dinini (Darwinizm’i, Evrim Teroisi`ni) anlatmalarını istemiyoruz! .