Devlet bir kere bile PKK taraftarlarına taviz verirse bu çakallar bunu kullanır ve zararı arttırırlar. Devlet otoritesini göstermelidir. .