Öfkeyi, takva alameti değil fitne alameti olarak görmek gerekir. https://t.co/D8B96W1Fzc .