Gerçek bir Musevinin mutlaka Muhammedi olması,Kuran’a uyması gerekir. O zaman Hz. Musa (a.s.)’a sevgisi çok mükemmel ve pürüzsüz olur. .