Üniversiteyi yaratan da Allah’tır, bilgisayarı yaratan da Allah’tır. Oradaki her yazıyı, her rakamı Allah özel olarak yaratır. .