İttihad-ı İslam ve Mehdiyet İslam’ın özüdür. Bir insan İttihad-ı İslam’ı savunmuyorsa, “ben Müslümanlığı savunuyorum” derse bu geçerli olmaz .