Küfür ehli, menfaati olduğu sürece dosttur. Menfaati bittiği an, hasım olur. https://t.co/hp94vxeVSF .