İnsanlar derin düşündükçe Allah’a daha çok yaklaşır. .