Sadece doğal afet ve felaket zamanında değil her zaman Allah'a dönüp yönelmek gerekir .