İnsanın kalbi ancak Allah'a tam bağlandığında mutmain olabilir. Diğerinde kensinin de tarif edemediği bir boşluk oluşur. .