#Kuran aynı zamanda akıllı olmanın kitabıdır. https://t.co/PgmbVINVeE .