Zorlukla karşılaşmak müminin sevabını arttrır, Allah'ın mutlaka bir yol açacağını bilerek gayret etmek lazım .