Haklı ve mağdur olmak şamata yapmayı gerekli kılmaz, müslüman tüm müslümanların haklarını korumalı .