Resulullah (sav) huzurunda oturan herkese mübarek yüzünden nasibini verir, iltifat buyururdu. .