Peygamberimiz (sav): "Mümin kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır. Zira her işi onun için bir hayırdır..." .