Onunla görüşme, bunun kitabını okuma, şunun camisine gitme demek Kuran'a ve sünnete uygun değil .