Samimi sevgiyi sahte sevgiden ayıran en önemli özellik; sahte olan zamanla yıpranırken samimi olan zamanla güçlenir .