Sabır müminin tüm yaşamını kapsar, tüm hareket ve davranışlarına yansır. .