İman hakikatleri olmadan Kuran'ı okumuş olmak insanlara yetmiyor, iman arapça bilmekle oluşmuyor .