İman bağlarınınENsağlamı Allah için dostluk, Allah için düşmanlık, Allah için sevgi, Allah için nefrettir #Hadis Kütüb-i Sitte,10.cilt,s.141 .