Aleviler çok güzel insanlardır. Ahlaken, ruh olarak, derinlik olarak muhteşem insanlardır. .