Allah'ı zikretmek mümini doğru yola yöneltip iletir .