Allah'ı tanıyan ve itaat eden, zindanda da olsa bahtiyardır... O'nu unutan, sarayda da olsa, zindandadır, bedbahttır.#SaidNursi .