An an yaratılıyoruz, sürekli yaratıyor Allah. Beynimizde herşey sürekli bir görüntü olarak yaratılıyor. .