Dinde eski ve yeni bir konu yoktur, din hep yenidir. Aksini iddia edenler yalan söylüyorlar. .