Güzel bir bakışta, sevgi ile bakan bir gözde müminden mümine muhabbet geçer, müminlerin kalbi açılır, kalbine ferahlık gelir. .