Hz. Mehdi (as) güneş gibidir, yansıtır sürekli... Kişi, güneşi kabul etsin veya etmesin, aydınlanır. .