İnsanın ruhu sevgiye açıktır, merhameti, şefkati, dostça bakışı özler. .