Mümin fedakardır, çünkü tüm mülkün Allah'a ait olduğunu ve O'nun gösterdiği şekilde hayır yolunda harcaması(infak etmesi) gerektiğini bilir .