Müslüman; sevecen, barışçıl, demokrat, sanatı bilimi nimet gören, güzel herşeye hayran, affedici, mükemmel insan olmalıdır. .