Rabbini görmedin mi, gölgeyi na uzatıvermiştir? Eğer dilemiş olsaydı onu durgun kılardı ... [Furkan Suresi, 45] .