Eğer bildiğimiz her şey kendi zihnimizde görülen görüntülerse, algılarımızın dışında bir fiziksel gerçeklik olduğunu nereden bilebiliriz? .