Vicdan ve Kuran, ahirete kesin bir bilgiyle inanmayı emreder! https://t.co/DP14OkOm2k -> https://t.co/BPA08ZGmYl .