Bu dünya ancak Cenâb-ı Hakkın ebedî olan ‘Darüsselâm’ menziline dâvetlisi olan mahlûkàtın içtimaları için bir han ve bir bekleme salonudur .