Ahiretle ilgili fıkralar,karikatürler Allah sevgisini ve korkusunu azaltmaya yönelik gizli propagandalardır. .