Komünist kızıl Suriye ordusu müslümanları acımasızca eziyor. Suriye'ye NATO'nun müdahale etmesi, bir tampon bölge kurulması şarttır. .