Bağnazların dediğinin tam aksine tüm peygamberler zengindi, sanata, ilme, bilime büyük değer verdiler, topluluklarını hep güçlü yaptılar. .