Allah Kuran'da her ganimetin beşte biri peygamberindir diyor ve Hz Muhammed sav tüm Mekke ve Medine, ipek yolu zenginliğinin başına geçiyor .