Allah Duha Suresinde 'Rabbin sana zenginlik verecek böylece sen hoşnut kalacaksın. Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedik mi?' buyurmuş .